Wilhelm Reich 1

Reichiaans Ademwerk is ontwikkeld door Wilhelm Reich. Hij was een van de meest vooruitziende denkers van de twintigste eeuw, een man wiens hele leven in het teken stond van de complexe relatie tussen lichaam en vrijheid. Als de briljantste leerling van Sigmund Freud kreeg hij het vermoeden dat zijn clienten hun vroegere ervaringen in hun lichaam meedroegen. Hun emotionele pijn had de vorm van een permanente gespannenheid die zo verstard en ondoordringbaar was dat het hem aan een pantser deed denken.  In tien jaar tijd ontwikkelde hij een revolutionair systeem van lichaamsgerichte therapie, waarbij hij zich vooral richtte op de kenmerkende lichaamshoudingen van zijn clienten, die hij karakterpantsers noemde. Hij kwam tot de conclusie dat het geheel aan spanningen, de manier van handelen en bewegen, ‘de lichamelijke uitdrukking’, identiek is aan de emotionele uitdrukking van een persoon, oftewel diens karakter. Hij voegde eraan toe dat spieren zowel bewegingen kunnen uitvoeren als tegenhouden. Een ‘lichamelijke uitdrukking’ ontstaat als spieren bepaalde bewegingen tegenhouden, hetgeen hij aanduidde als spierpantsers. Hij zag deze pantsers als een afweer tegen emotionele gevoelens. Als gevoelens te pijnlijk waren kon je niets anders dan verstrakken en alles met kracht onder de duim houden. Zo ontstond er een fysiek schild rond het kwetsbare ik, dat het behoede voor pijn, maar ook elk genotsgevoel dempte. Tot zijn verbazing ontdekte hij dat door gebruik te maken van adem, beweging, stem en het aanraken en bewerken van de spierpantsers de daar opgesloten emoties naar de oppervlakte gebracht en losgelaten konden worden. Vaak ging dat gepaard met een curieuze sensatie van door het lichaam stromende energie. Het was de levensenergie die eerst afgedamd was en nu weer vrijelijk kon stromen.

.